Katalog badań

Składniki dopełniacza i inne enzymy
nazwa badania kod badania materiał czas oczekiwania w dniach
C1 inhibitor stężęnie 300 Surowica do 21
Alfa  1  antytrypsyna 301 Surowica do 21
C-3c  (składnik dopełniacza) 302 Surowica do 21
C-4   (składnik dopełniacza) 303 Surowica do 21

 

nazwa badania kod badania materiał czas oczekiwania w dniach
C1 inhibitor stężęnie 300 Surowica do 21
Alfa  1  antytrypsyna 301 Surowica do 21
C-3c  (składnik dopełniacza) 302 Surowica do 21
C-4   (składnik dopełniacza) 303 Surowica do 21