Katalog badań

Immunoglobuliny
nazwa badania kod badania materiał czas oczekiwania w dniach
IgA 160 Surowica 1
IgM 161 Surowica 1
IgG 162 Surowica 1
IgA, IgG, IgM Panel I Surowica 1

 

nazwa badania kod badania materiał czas oczekiwania w dniach
IgA 160 Surowica 1
IgM 161 Surowica 1
IgG 162 Surowica 1
IgA, IgG, IgM Panel I Surowica 1