Katalog badań

chemia kliniczna

nazwa badania kod badania materiał czas oczekiwania w dniach
Aminotransferaza alaninowa 1 Surowica 1
Aminotransferaza asparaginowa 2 Surowica 1
Alfa – amylaza 3 Surowica 1
Cholinoesteraza 4 Surowica 1
LDH-1 5 Surowica 1
Fosfataza zasadowa (ALP, AP) 6 Surowica 1
Fosfataza kwaśna (AcP) 7 Surowica 4
Fosfataza kwaśna stercz. (AcP-P) 8 Surowica 1
g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP) 9 Surowica 1
Panel wątrobowy Bilirub, ALT, AST, ALP, GGTP Panel W Surowica 1
Kinaza kreatynowa (CPK) 10 Surowica 1
CK-MB 34 Surowica 1
Albumina 11 Surowica 1
Białko całkowite 12 Surowica 1
Proteinogram 13 Surowica 10
Bilirubina całkowita (Bil-T) 14 Surowica 1
Bilirubina bezpośrednia 15 Surowica 1
Cholesterol całkowity (CHOL) 16 Surowica 1
Cholesterol – HDL 17 Surowica 1
Cholesterol – LDL 18 Surowica 1
Triglicerydy 19 Surowica 1
Cholesterol+HDL+LDL+TG Panel L Surowica 1
Homocysteina 51 Surowica 5
Glukoza 20 Surowica 1
Glukoza po 1 godz 2001 Surowica 1
Glukoza po 2 godz 2002 Surowica 1
Klirens kreatyniny endogennej 21 Surowica 1
Kreatynina + GFR 22 Sur. I DZM 1
ACR (albumina/kreatynina) Surowica 1
Kwas moczowy 23 Mocz 1
Mocznik 24 Surowica 1
Chlorki 25 Surowica 1
Fosfor nieorganiczny 26 Surowica 1
Potas 27 Surowica 1
Sód 28 Surowica 1
Elektrolity (Na,K) E Surowica 1
Wapń całkowity 29 Surowica 1
Wapń zjonizowany 33 Surowica 4
Magnez 30 Surowica 1
Żelazo 31 Surowica 1
Żelazo TIBC 32 Surowica 1
Cynk 39 Krew pełna z aktyw. krzepn. 4
Lit 36 Surowica 5
Miedź 37 Krew pełna z aktyw. krzepn. 12
Ołów 38 K2EDTA 14

 

nazwa badania kod badania materiał czas oczekiwania w dniach
Aminotransferaza alaninowa 1 Surowica 1
Aminotransferaza asparaginowa 2 Surowica 1
Alfa – amylaza 3 Surowica 1
Cholinoesteraza 4 Surowica 1
LDH-1 5 Surowica 1
Fosfataza zasadowa (ALP, AP) 6 Surowica 1
Fosfataza kwaśna (AcP) 7 Surowica 4
Fosfataza kwaśna stercz. (AcP-P) 8 Surowica 1
g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP) 9 Surowica 1
Panel wątrobowy Bilirub, ALT, AST, ALP, GGTP Panel W Surowica 1
Kinaza kreatynowa (CPK) 10 Surowica 1
CK-MB 34 Surowica 1
Albumina 11 Surowica 1
Białko całkowite 12 Surowica 1
Proteinogram 13 Surowica 10
Bilirubina całkowita (Bil-T) 14 Surowica 1
Bilirubina bezpośrednia 15 Surowica 1
Cholesterol całkowity (CHOL) 16 Surowica 1
Cholesterol – HDL 17 Surowica 1
Cholesterol – LDL 18 Surowica 1
Triglicerydy 19 Surowica 1
Cholesterol+HDL+LDL+TG Panel L Surowica 1
Homocysteina 51 Surowica 5
Glukoza 20 Surowica 1
Glukoza po 1 godz 2001 Surowica 1
Glukoza po 2 godz 2002 Surowica 1
Klirens kreatyniny endogennej 21 Surowica 1
Kreatynina + GFR 22 Sur. I DZM 1
ACR (albumina/kreatynina) Surowica 1
Kwas moczowy 23 Mocz 1
Mocznik 24 Surowica 1
Chlorki 25 Surowica 1
Fosfor nieorganiczny 26 Surowica 1
Potas 27 Surowica 1
Sód 28 Surowica 1
Elektrolity (Na,K) E Surowica 1
Wapń całkowity 29 Surowica 1
Wapń zjonizowany 33 Surowica 4
Magnez 30 Surowica 1
Żelazo 31 Surowica 1
Żelazo TIBC 32 Surowica 1
Cynk 39 Krew pełna z aktyw. krzepn. 4
Lit 36 Surowica 5
Miedź 37 Krew pełna z aktyw. krzepn. 12
Ołów 38 K2EDTA 14