Katalog badań

chemia kliniczna

nazwa badaniakod badaniamateriałczas oczekiwania w dniach
Aminotransferaza alaninowa1Surowica1
Aminotransferaza asparaginowa2Surowica1
Alfa – amylaza3Surowica1
Cholinoesteraza4Surowica1
LDH-15Surowica1
Fosfataza zasadowa (ALP, AP)6Surowica1
Fosfataza kwaśna (AcP)7Surowica4
Fosfataza kwaśna stercz. (AcP-P)8Surowica1
g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP)9Surowica1
Panel wątrobowy Bilirub, ALT, AST, ALP, GGTPPanel WSurowica1
Kinaza kreatynowa (CPK)10Surowica1
CK-MB34Surowica1
Albumina11Surowica1
Białko całkowite12Surowica1
Proteinogram13Surowica10
Bilirubina całkowita (Bil-T)14Surowica1
Bilirubina bezpośrednia15Surowica1
Cholesterol całkowity (CHOL)16Surowica1
Cholesterol – HDL17Surowica1
Cholesterol – LDL18Surowica1
Triglicerydy19Surowica1
Cholesterol+HDL+LDL+TGPanel LSurowica1
Homocysteina51Surowica5
Glukoza20Surowica1
Glukoza po 1 godz2001Surowica1
Glukoza po 2 godz2002Surowica1
Klirens kreatyniny endogennej21Surowica1
Kreatynina + GFR22Sur. I DZM1
ACR (albumina/kreatynina)Surowica1
Kwas moczowy23Mocz1
Mocznik24Surowica1
Chlorki25Surowica1
Fosfor nieorganiczny26Surowica1
Potas27Surowica1
Sód28Surowica1
Elektrolity (Na,K)ESurowica1
Wapń całkowity29Surowica1
Wapń zjonizowany33Surowica4
Magnez30Surowica1
Żelazo31Surowica1
Żelazo TIBC32Surowica1
Cynk39Krew pełna z aktyw. krzepn.4
Lit36Surowica5
Miedź37Krew pełna z aktyw. krzepn.12
Ołów38K2EDTA14

 

nazwa badaniakod badaniamateriałczas oczekiwania w dniach
Aminotransferaza alaninowa1Surowica1
Aminotransferaza asparaginowa2Surowica1
Alfa – amylaza3Surowica1
Cholinoesteraza4Surowica1
LDH-15Surowica1
Fosfataza zasadowa (ALP, AP)6Surowica1
Fosfataza kwaśna (AcP)7Surowica4
Fosfataza kwaśna stercz. (AcP-P)8Surowica1
g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP)9Surowica1
Panel wątrobowy Bilirub, ALT, AST, ALP, GGTPPanel WSurowica1
Kinaza kreatynowa (CPK)10Surowica1
CK-MB34Surowica1
Albumina11Surowica1
Białko całkowite12Surowica1
Proteinogram13Surowica10
Bilirubina całkowita (Bil-T)14Surowica1
Bilirubina bezpośrednia15Surowica1
Cholesterol całkowity (CHOL)16Surowica1
Cholesterol – HDL17Surowica1
Cholesterol – LDL18Surowica1
Triglicerydy19Surowica1
Cholesterol+HDL+LDL+TGPanel LSurowica1
Homocysteina51Surowica5
Glukoza20Surowica1
Glukoza po 1 godz2001Surowica1
Glukoza po 2 godz2002Surowica1
Klirens kreatyniny endogennej21Surowica1
Kreatynina + GFR22Sur. I DZM1
ACR (albumina/kreatynina)Surowica1
Kwas moczowy23Mocz1
Mocznik24Surowica1
Chlorki25Surowica1
Fosfor nieorganiczny26Surowica1
Potas27Surowica1
Sód28Surowica1
Elektrolity (Na,K)ESurowica1
Wapń całkowity29Surowica1
Wapń zjonizowany33Surowica4
Magnez30Surowica1
Żelazo31Surowica1
Żelazo TIBC32Surowica1
Cynk39Krew pełna z aktyw. krzepn.4
Lit36Surowica5
Miedź37Krew pełna z aktyw. krzepn.12
Ołów38K2EDTA14