Katalog badań

Monitorowanie stężenia leków
nazwa badania kod badania materiał czas oczekiwania w dniach
Digoksyna 137 Surowica 5
Karbamazepina 136 Surowica 5
Kwas Walproinowy 135 Surowica 5
Fenytoina 134 Surowica 5

 

nazwa badania kod badania materiał czas oczekiwania w dniach
Digoksyna 137 Surowica 5
Karbamazepina 136 Surowica 5
Kwas Walproinowy 135 Surowica 5
Fenytoina 134 Surowica 5