Katalog badań

Markery zawału
nazwa badania kod badania materiał czas oczekiwania w dniach
Troponina – T 35 Surowica 1
CK-MB 34 Surowica 1
Propeptyd natriuretyczny Typu B  (NT-proBNP) 114 Surowica 5

 

nazwa badania kod badania materiał czas oczekiwania w dniach
Troponina – T 35 Surowica 1
CK-MB 34 Surowica 1
Propeptyd natriuretyczny Typu B  (NT-proBNP) 114 Surowica 5