SARS-CoV-2 jest czynnikiem zakaźnym, który wywołuje chorobę COVID-19, jest betakoronawirusem posiadającym otoczkę oraz pojedynczą nić RNA. Zidentyfikowano siedem koronawirusów, które wywołują zakażenie u ludzi, powodując choroby układu oddechowego od łagodnego przeziębienia po ciężką niewydolność oddechową.

SARS-CoV-2 przenosi się z człowieka na człowieka drogą kropelkową, tzn. poprzez materiał z dróg oddechowych rozpylony w powietrzu w postaci drobnych kropelek.

Okres inkubacji od zakażenia do wykrywalnej wiremii u gospodarza zwykle trwa od 2 do 14 dni. Wykrycie wiremii może być związane z wystąpieniem objawów klinicznych, chociaż znaczna część osób pozostaje bezobjawowa lub ma łagodne objawy. Okres czasu, w którym osoba zakażona SARS-CoV-2 zakaża innych, nie został jeszcze jasno określony, jednak transmisja wirusa od osób objawowych, bezobjawowych oraz przedobjawowych została już szeroko opisana.

Genomy koronawirusowe kodują 4 główne białka strukturalne: białko kolca, nazywane też białkiem szczytowym (S), białko otoczki (E), białko błonowe (M) oraz białko nukleokapsydu (N). Białko S jest bardzo dużym białkiem transbłonowym, które łączy się w trimery, tworząc charakterystyczne kolce na powierzchni koronawirusa.

Wirus przedostaje się do komórek gospodarza w wyniku wiązania się białka S z receptorami obecnymi na powierzchni np.; komórek pęcherzyków płucnych i komórek nabłonkowych w błonie śluzowej jamy ustnej.

Zakażenie SARS-CoV-2 zwykle wywołuje odpowiedź immunologiczną gospodarza przeciwko wirusowi, która obejmuje produkcję specyficznych przeciwciał przeciwko antygenom wirusa.

Po zakażeniu lub szczepieniu siła wiązania przeciwciał z antygenami wzrasta wraz z upływem czasu – jest to proces nazywany dojrzewaniem powinowactwa.

Przeciwciała o wysokim powinowactwie mogą skuteczniej neutralizować wirusa.

Obecnie dostępne są szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. Celem ich działania jest wywołanie odpowiedzi immunologicznej na domenę wiążącą receptor (RBD).

TEST Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S to test immunochemiczny do ilościowego oznaczania in vitro przeciwciał (w tym głównie przeciwciał klasy IgG) skierowanych przeciwko domenie wiążącej receptor białka szczytowego (S) SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy i osoczu neutralizujących wirusy.

Aby sprawdzić swoją odporność najlepiej wykonać to badanie min. 2-3 tyg od podania drugiej dawki szczepionki.

Badanie będzie dostępne we wszystkich punktach pobrań Laboratorium Hormon-Dia od 01.02.2021.