W przypadku wskazań do diagnostyki uczulenia IgE-zależnego zaleca się stosowanie testów in vitro dla wykrywania obecności swoistych przeciwciał IgE (sIgE) zamiast PTS.
(na podstawie materiałów i informacji PTA związanych z COVID-19)

Zapraszamy na badania in vitro do naszych punktów.