Laboratorium Hormon-Dia posiada w stałej ofercie rutynowe badanie przeciwciał  Anty-SARS- CoV-2 p.ciała neutralizujące anty-S(total) w surowicy krwi. (dawniej nazywane Anty-SARS- CoV-2 IgG+IgM).

Badanie przeprowadzane jest na automatach firmy Roche Diagnostics i  jest testem immunologicznym do diagnostyki in vitro służącym do wykrywania  przeciwciał IgG, IgM (ilościowo) w ludzkiej surowicy i osoczu.

Badanie zapewnia ilościowy pomiar stężenia przeciwciał neutralizujących, swoistych względem białka szczytowego – antygenu S (ang. spike, białko kolca) wirusa SARS-CoV-2. Przeciwciała te mają zdolność do neutralizacji wirusa, a ich obecność potwierdza nabycie odporności na COVID-19.

Badanie może być stosowane w celu oceny odporności humoralnej przeciw SARS-CoV-2, powstającej:
– w wyniku przechorowania COVID-19 (przeciwciała przeciw białku S powinny utrzymywać
się we krwi przez co najmniej kilka miesięcy od choroby),
– w wyniku szczepienia preparatami opartymi o białko S wirusa SARS-CoV-2, a więc
wszystkimi szczepionkami dostępnymi obecnie na rynku.

Obecność i stężenie przeciwciał u osoby zaszczepionej na COVID-19 w pełnym cyklu powinna odzwierciedlać jej odpowiedź na szczepienie, a co za tym idzie – stopień odporności na zachorowanie. Przyjmuje się, że im wyższy poziom przeciwciał, tym większa odporność.

U osób zaszczepionych, z bardzo dobrą odpowiedzią immunologiczną, zdarza się, że oznaczone stężenie przeciwciał przekracza tzw. górną granicę zakresu liniowości metody. W takiej sytuacji wynik nie jest podawany jako konkretna wartość – na wyniku badania podany jest górny zakres liniowości, poprzedzony znakiem. Taki wynik oznacza, że ilość przeciwciał jest bardzo duża, a znajomość dokładnej ich wartości nie zmienia interpretacji klinicznej.

Badanie przeprowadzone jest metodą wystandaryzowaną względem międzynarodowego
wzorca WHO NIBSC 20/136, a jego wynik wyrażany jest w jednostkach BAU/ml.